Tisková zpráva ze dne 3. 5. 2017

 

Valná hromada Asociace českých filmových klubů 28.–30. dubna 2017 v Teplicích

 

Každoroční setkání filmových klubů se tentokrát konalo ve vzdálených českých Teplicích. Cesta tam byla velmi zdlouhavá a deštivá.

Valná hromada projednala každoroční dokumenty: plnění rozpočtu za rok 2016, rozpočtový plán na rok 2017 a výroční zprávu předsedy. Setkání bylo také volební. Rada AČFK byla zvolena opět v původním složení.  Předsedkyní rady byla zvolena Radana Korená a místopředsedou Petr Korč. Projednávaly se nejen novinky z činnosti jednotlivých filmových klubů, ale i drobná změna stanov.

Různorodá diskuse byla také vedena o posunu termínu Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Termín LFŠ byl letos o týden posunut kvůli letnímu festivalu Colours of Ostrava. Zůstává otázkou, zda přece jen není lépe trvat na původním, zavedeném tradičním termínu.

Rada AČFK také zvýšila odvod z prodaných členských průkazů filmových klubů z 30 Kč na 50 Kč ročně.

Aktivity našeho filmového klubu představil Milan Kostelník s důrazem na právě proběhlý Vsetínský filmový maraton. Klubům nabídl také projekt putovní výstavy o Františku Čápovi. Informoval také přítomné o překladu knihy věnované Františku Čápovi, která zachycuje jeho filmové dílo v slovinském období