Pár fotek z akce:

 

30 let Filmového klubu ve Vsetíně

 

Jeden z nejstarších spolků ve Vsetíně – Filmový klub – oslaví na speciálním filmovém večírku 1. října 2021 od 18 hodin v kině Vatra třicet let své existence.

 

V rámci večírku promítneme dřevní filmová díla: film Kid s Chaplinem v hlavní roli za hudebního doprovodu non-komforní hudebnice Muchy. Čeká nás také projekce z klasického 35 mm formátu Fantom Morrisvilu, čímž se v době dnešních digitálních projekcí noříme do historie promítání, a oživne tak zvuk promítacích strojů.

Tradičně je zajištěno příjemné občerstvení ve foyeru kina, povídání u stolků a „kafíčkování“ s přáteli. Při tom všem si můžete prohlédnout výstavu ve foyeru mapující historii filmového klubu.

 

Filmový klub ve Vsetíně navázal na tradici filmové klubové činnosti, kterou ve Vsetíně zaštiťovala Okresní správa kin. S jejím zrušením v roce 1991 se filmoví nadšenci rozhodli založit samostatný filmový klub. Ten se také ihned zapojil do celorepublikové Asociace českých filmových klubů, jejímž členem je dodnes.

 

Prvním předsedou klubu byl Milan Urban. Po jeho odchodu ze Vsetína předsedal klubu až do roku 2006 pedagog a výtvarník Josef Dubšík. Současný předseda klubu Milan Kostelník říká:

 

„Velmi si vážím dobrovolné činnosti, kterou všichni spolupracovníci ve výboru filmového klubu za ty roky odvedli. Věřím, že film může hrát významnou roli v utváření kulturního povědomí“. Klub za léta své činnosti uspořádal více jak 1300 klubových projekcí, mnoho výstav s filmem souvisejích a také 23 ročníků festivalu Vsetínský filmový maraton. Festival se stal největší přehlídkou filmů ze zemí bývalé Jugoslávie v ČR, mnohdy za účasti velvyslanců těchto zemí. V posledních dvou letech klub stál u vydání dvou knih. Kniha František Čáp a slovinský film mapuje filmovou kariéru českého předválečného režiséra v Jugoslávii. Loni vydaná publikace srbského režiséra Gorana Markoviče Česká škola neexistuje upomíná na jeho studia v šedesátých letech na pražské FAMU, a to nesmírně poutavou a čtivou formou.

 

Zatímco v devadesátých letech se každoročně stalo členem klubu více jak 200 osob, v novém století se tato členská základna ustálila přibližně na polovičním počtu. Současnými členy jsou filmoví nadšenci spíše ve středním věku. V minulosti měl klub rozvinutou spolupráci se vsetínským gymnáziem formou studentského filmového klubu. Předseda Kostelník k tomu dodává: „Chceme představovat dobré filmy s uměleckým a etickým přesahem zejména mladé generaci. Proto bychom po určité přestávce rádi rozvinuli spolupráci se vsetínskými středními školami.“

 

Filmový klub ve Vsetíně aktivně spolupracuje s pracovníky kina Vatra a vsetínského Domu kultury. Každoročně jeho činnost podporuje město Vsetín. Jeho akce nejen pro členy klubu jsou také podporovány mnoha vsetínskými firmami a drobnými dárci. Této podpory si členové výboru a klubu opravdu váží.

 

Na večer spojený s oslavou třicátin klubu jsou zváni nejen bývalí i současní členové, ale celá široká veřejnost. Na viděnou v pátek 1. října 2021 od 18 hodin ve vsetínském kině Vatra!

 

úvodní stránka