Věrnost za věrnost, ljubav za ljubav

 

V úterý 27. září proběhlo v Olomouci u příležitosti zahájení opravy mauzolea jugoslávských vojáků v Bezručových sadech setkání velvyslanců bývalých jugoslávských zemí s představiteli města Olomouc a občany města. Na tomto setkání se organizačně podílel také Filmový klub Vsetín, který je dlouholetým organizátorem filmových přehlídek balkánského filmu a společnost Balkanfilm, jenž zabezpečily filmovou projekci. Setkání neslo název Věrnost za věrnost - ljubav za ljubav, podle nápisu z průčelí mauzolea, symbolizujícího blízkost jižních Slovanů s naším národem. Akce přilákala téměř stovku návštěvníků, kteří si kromě krátkých projevů velvyslanců, představitelů města a spoluorganizátorů z Filmového klubu Vsetín, poslechli také vystoupení balkánské kapely Avlija. Poté proběhla zvláštní filmová projekce balkánského válečného dramatu z období 1. světové války, které přijali diváci s nadšením.  Předseda Filmového klubu Vsetín Milan Kostelník také ohlásil záměr Filmového klubu zřídit transparentní konto, na které by se shromažďovali finanční příspěvky na podporu opravy mauzolea. O nápadu uspořádat tuto akci říká: „S myšlenkou uspořádat před mauzoleem projekci balkánského filmu odehrávajícího se v době 1. světové války jsme s kolegy ze vsetínského Filmového klubu přišli již loni. Chtěli jsme upozornit na tuto významnou stavbu a především její nedůstojný stav. Od té doby se ale věci pohnuly výrazně vpřed, takže úterní akce už měla úplně jiný cíl – představit konkrétní projekt na záchranu stavby.“

 

Jiří Fiala

 

 

Filmový klub Vsetín je významným partnerem města Olomouc v projektu oprav olomouckého Mauzolea jugoslávských vojáků
 


 

Filmový klub ve Vsetíně je dlouholetým organizátorem několikadenních přehlídek filmů z Balkánu, na které jezdí filmoví fandové z celé republiky. Klub se tak stává jediným v celé ČR, který se věnuje průběžnému sledování balkánských kinematografií.


Členové výboru FK s potěšením zaregistrovali zprávu z konce loňského roku, že se městu Olomouc
podařilo získat do své péče významnou památku na území města – Mauzoleum jugoslávských vojáků v olomouckých Bezručových sadech. V této architektonicky pozoruhodné stavbě je pohřbeno přes tisíc jihoslovanských vojáků, kteří zemřeli v boji či ve vojenských lazaretech zejména na území Moravy.

 

Dne 27. září 2016 v Olomouci proběhne slavnostní zahájení oprav této stavby, a to za účasti mnoha velvyslanců zemí bývalé Jugoslávie. Vsetínský Filmový klub má čest na tomto pietním aktu promítnout film s válečným příběhem z 1. sv. války.

 

Aktivity FK Vsetín v Olomouci však touto projekcí nekončí. Filmový klub dále také připravuje společně s dalšími neziskovými a občanskými iniciativami veřejné transparentní konto, kde se budou soustřeďovat finanční prostředky na opravu stavby mauzolea. Navíc společně s FAMU a dalšími organizacemi iniciuje vznik dokumentárního filmu o mauzoleu, jeho opravě a o osudech vojáků v něm pohřbených. Záměrem nového filmu je – mimo jiné – podpořit sbírku finančních prostředků v dalších letech.

 

Akci pořádá Magistrát města Olomouce společně s Univerzitou Palackého a Filmový klubem Vsetín. Partnery akce jsou Asociace českých filmových klubů, pražská FAMU a distribuční společnost Balkanfilm, s. r. o.

 

Milan Kostelník

předseda FK Vsetín

 

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU