Valná hromada Asociace českých filmových klubů se uskutečnila ve Vsetíně

 

Ve dnech 27. – 28. dubna 2019 proběhlo ve Vsetíně pravidelné výroční setkání předsedů a vedoucích filmových klubů z celé České republiky.

 

Více jak padesátka činovníků českého filmového klubového hnutí se sešla ve vsetínské knihovně, aby hodnotila činnost Asociace v roce 2018. Vyjma informací o hospodaření se přítomní dověděli také o směřování činnosti v roce 2019. Na konci roku 2018 existovalo v ČR 92 aktivních filmových klubů. Filmové kluby pracují zejména v menších městech, kde zkvalitňují a zpestřují kulturní nabídku představováním umělecké filmové tvorby pro místní obyvatele. Na valnou hromadu AČFK navázal vzdělávací seminář pro členy filmových klubů. V rámci neformální diskuze představili účastníci své zkušenosti s prací ve filmových klubech, různé aktivity a nápady, jak pracovat v klubech s filmovým divákem.

Klubisté diskutovali, jak nejlépe připravit marketingové kampaně k novým filmům, které chystá Asociace do distribuce v roce 2019. Britský umělecký horor „Takové krásné šaty“ najde určitě své diváky mezi mladšími filmovými diváky.  Slovenské drama o vztahu otce a syna „Budiž světlo“ naopak určitě potěší starší klubisty, kteří mají rádi silné příběhy. Diskuze se také točila kolem organizační stránky festivalu Letní filmová škola 2019 a také o její dramaturgické náplni.

Doufáme, že se klubistům u nás ve Vsetíně líbilo. Počasí bylo spíše pošmourné, ale o to více poskytovalo příležitost nejen k jednání samotné asociace, ale i k přátelským rozhovorům a setkáním nad dobrou kávou a občerstvením.

Milan Kostelník

předseda Filmového klubu ve Vsetíně

 

______________________________________________________________________________________________________________________