22. VSETÍNSKÝ FILMOVÝ MARATON

 

17. - 19. dubna 2020

 

Aktuality:

22. 5. 2019

Máme vymyšlené téma dalšího ročníku Vsetínského filmového maratonu. Než jej zveřejníme, musíme ověřit na Balkáně, zda je naše myšlenka proveditelná. V této chvíli můžeme prozradit, že chceme opustit model představování národních kinematografií. Pokud se nám podaří uskutečnit naši myšlenku, bude 22. ročník festivalu opravdu velmi zajímavý...