Tisková zpráva z 3.3. 2017

Vsetínským kinem projela Vlna


Dne 22. února 2017 zorganizoval Filmový klub Vsetín ve spolupráci s Akademií věd České republiky v kině Vatra zvláštní projekci norského katastrofického filmu Vlna režiséra Roara Uthauga. Tento, v Norsku historicky komerčně nejúspěšnější film, popisuje možný scénář zřícení 800 metrů dlouhého skalního sesuvu do fjordu, který by způsobil přívalovou vlnu s katastrofickými následky. Před projekcí filmu vystoupil s přednáškou o sesuvech na Valašsku, v České republice i ve světě Dr. Jan Klimeš z Ústavu struktury
a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. Shrnul nebezpečí, které sesuvy představují jak v ČR, kde podobné katastrofické scénáře nejsou reálné, ale také v jiných částech světa, kde sesuvy mohou působit i ztráty na životech. Dr. Klimeš po zhlédnutí filmu dále diskutoval s diváky o míře věrohodnosti zfilmované přírodní katastrofy. Zhodnotil, že v případě tohoto filmu se filmařům, kteří úzce spolupracovali s odborníky z Norské geologické služby, podařilo tuto přírodní katastrofu natočit poměrně věrohodně.
Filmový klubu Vsetín spolu s Akademií věd tímto komponovaným večerem nabídl netradiční spojení kulturního zážitku s osvětovou přednáškou. Ukázalo se, že lze spojit vědu se zábavou a podobná kombinace může být velmi osvěžující. Akce přilákala 70 diváků, kteří z kina odcházeli velmi spokojení. Nabízí se proto otázka uspořádání dalšího podobného pořadu. Díky podpoře programu Přírodní hrozby Strategie AV21 Akademie věd byl vstup na projekci spojenou s přednáškou Dr. Jana Klimeše zdarma.